top of page

ROTS EN WATER

Rots en Water kenmerkt zich door de unieke psychofysieke didactiek, dat wil zeggen dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit is een goede sociaal emotionele ontwikkeling nodig.

De twee deelgebieden die deze ontwikkeling omvat zijn de fysiek-emotionele ontwikkeling (leren door ervaren en doen) en de verbaal-emotionele ontwikkeling (leren door verwoorden en verbale uitwisseling).
Beide ontwikkelingsgebieden zijn belangrijk en hebben een gelijkwaardige plaats. Rots en Water voegt beide ontwikkelingsgebieden samen tot een psychofysieke didactiek.

Rots en Water is een fysiek programma dat wordt ondersteund door middel van korte groepsgesprekken met daarin ruimte voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

Rots staat voor weten wie je bent, weten wat je wilt en weten wat je kunt. Water staat voor vriendschap, verbondenheid, inleven en communicatie.

 

Kinderen leren van Rots en Water:

 • nee zeggen

 • keuzes maken

 • voor zichzelf opkomen

 • dat zij tot heel veel in staat zijn

 • dat zij meer kunnen dan ze denken

 • samenwerken

Een Rots en Waterles duurt gemiddeld 50 minuten. De les start altijd centraal in de kring waarbij de kinderen elkaar begroeten met de Rots en Watergroet. Hiermee tonen zij respect naar elkaar. De thema’s die bij de lessen aan bod komen zijn:

 • stevig staan

 • ademhalen

 • lichaamstaal

 • intuïtie

 • actie-reactie

 • grenzen

 • zelfverdediging

 • mentale kracht

Rots en Water is een programma bedacht en geschreven door Freerk Ykema, oprichter van het Gaduku Instituut Nederland. Blink trainingen werkt nauw samen met het Gadaku Instituut.

Meer weten over Freerk Ykema, ga naar http://www.rotsenwater.nl/

De Humanistische Omroep heeft onlangs een 2DOC documentaire gemaakt over Rots en Water. De documentaire schetst een beeld van het ontstaan van de methode en laat beelden uit de lessen zien.

 

Via onderstaande link is de uitzending te bekijken.

http://www.npo.nl/2doc/29-07-2014/VPWON_1192782

bottom of page